Prywatne Zakłady Inżynieryjne
SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.

Prywatne Zakłady Inżynieryjne Sokół Motocykle S.A. (PZInż) powstały w Warszawie, we wrześniu 2012 roku. Główną ideą spółki było reaktywowanie legendarnego polskiego motocykla „Sokół”.

Nowy „Sokół” bazuje na przedwojennej konstrukcji „Sokoła 1000”. Reaktywacja "Sokoła" rozpoczęła się od budowy prototypu „Sokół 1300".

Motocykl „Sokół” miał być unikatową, ultranowoczesną konstrukcją tworzoną w Polsce przez specjalistów z wieloletnim doświadczeniem w budowaniu motocykli typu CUSTOM.

Prototyp został zaprezentowany 2 września 2014r. na XXII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego w Kielcach.

KONTAKT

Prywatne Zakłady Inżynieryjne
SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.

ul. Wspólna 51 lok.1
00-684 Warszawa

biuro@sokol-motocykle.pl

NIP: 1132858795, REGON : 146306875, KRS: 0000442648 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS Kapitał Zakładowy: 200.000 zł

RELACJE INWESTORSKIE

Zarząd i Rada Nadzorcza

Beata Skarbek-Wolska
Prezes Zarządu

Dariusz Olech
Przewodniczący Rady Nadzorczej

Piotr Szwimer
Członek Rady Nadzorczej

DLA
AKCJONARIUSZY

Dematerializacja akcji

W skutek wejścia w życie ustawy dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) najpóźniej do 31.12.2020 r. należy złożyć w spółce wszystkie papierowe dokumenty własności akcji, aby mogły być przekształcone w formę elektroniczną. Moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Informujemy, iż Spółka będzie na bieżąco zamieszczała komunikaty o kolejnych etapach procesu dematerializacji akcji. Wszelkie pytania lub wątpliwości prosimy kierować pisemnie na adres spółki lub bezpośrednio na adres mailowy podany w stopce.

I WEZWANIE - plik PDF - 30/09/2020

II WEZWANIE - plik PDF - 01/012/2020

Rejestr akcjonariuszy

Informujemy, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A. w dniu 30 września 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Domu Maklerskiego NAVIGATOR S.A. z siedzibą w Warszawie jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Polityka prywatności

[informacja na temat przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem przez Spółkę rejestru akcjonariuszy]

Niniejsza Polityka prywatności jest kierowana do:

  • pełnomocników, reprezentantów Spółek, dla których Dom Maklerski Navigator prowadzi rejestr akcjonariuszy,
  • akcjonariuszy tych Spółek, ich pełnomocników, reprezentantów, osób współuprawnionych do akcji,
  • osób mających interes prawny w dokonaniu wpisu do rejestru akcjonariuszy •
  • innych użytkowników Aplikacji web Domu Maklerskiego Navigator S.A.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest Dom Maklerski Navigator S.A. (KRS: 0000274307).

Można się z nimi kontaktować poprzez:

  • formularz kontaktowy dostępny na: www.dmnavigator.pl
  • adres e-mail: biuro@dmnavigator.pl
  • telefon kontaktowy: +48 22 630 83 33
  • Pisemnie na adres: ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa

Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji przysługujących praw: iod@dmnavigator.pl.

Prywatne Zakłady Inżynieryjne SOKÓŁ MOTOCYKLE S.A.
ul. Wspólna 51 lok.1, 00-684 Warszawa
email: biuro@sokol-motocykle.pl